Яндекс.Метрика
видавництво Нова книга >>
Аналітична хімія

Аналітична хімія

208 грн.

Аналітична хімія 

Федущак Н. К.Калібабчук В. О.

У підручнику представлено теоретичні основи аналітичної хімії: застосування закону діючих до гомоногенних та гетерогенних рівноваг, способи розділення сумішей та концентрування речовин. Наведено різні види класифікації іонів на аналітичні групи, реакції виявлення катіонів та аніонів різних аналітичних груп, методики дробного та систематичного аналізу сумішей іонів. Описано класичні методи кількісного аналізу: гравіметрія та титриметрія (кислотно-основне титрування, окисно-відновне, комплексометричне та осадове титрування) та інструментальні методи аналізу, які застосовуються для виявлення, ідентифікації та кількісного визначення речовин (оптичні, електрохімічні та хроматографічні). Підручник складений за кредитно-модульною системою і призначений для вивчення аналітичної хімії студентами, які навчаються за спеціальностями “Фармація”, “Клінічна фармація” та “Біотехнологія”.

Яндекс.Метрика