Яндекс.Метрика
видавництво Мандрівець >>
Боги і народи. Етносоціальний вимір. Курс релігієзнавства

Боги і народи. Етносоціальний вимір. Курс релігієзнавства

200 грн.

Боги і народи. Етносоціальний вимір. Курс релігієзнавства Галина Лозко

У книзі висвітлено соціальні виміри релігії як етнокультурного феномена, показано взаємозв’язок етносу з його рідними світоглядними уявленнями й ментальністю, які досі справляють значний вплив на суспільство; подано основні відомості про етнічні та світові релігії; показано, що глибинні причини протиріч між народами можуть бути закладені в самих релігійних вченнях. Автор пропонує через наукові знання й культуру міжконфесійного діалогу долати суперечності та сприяти гармонізації суспільних відносин.
Для науковців, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться релігієзнавчими проблемами соціуму.

ЗМІСТ

Вступне слово

Частина І. ПЕРВІСНІ ТА ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Розділ 1. Релігієзнавство як наукова галузь. Сутність та типологія релігії
Розділ 2. Первісні релігійні вірування та релігії давнього населення України
Розділ 3. Язичництво – етнічна релігія слов’ян
Розділ 4. Ведизм – спільна основа всіх етнічних релігій індоєвропейців
Розділ 5. Релігія Давнього Єгипту: унікальність і загадковість
Розділ 6. Еллінізм – релігія радості й щастя
Розділ 7. Релігія римлян: пріоритет абстрактного над конкретним
Розділ 8. Релігії Китаю та Японії: національний ультраконсерватизм
Розділ 9. Юдаїзм (іудаїзм) – релігія національної винятковості

Частина ІІ. СВІТОВІ ТА НОВІТНІ РЕЛІГІЇ

Розділ 10. Буддизм – перша світова релігія:  зверхність етики смерті над етикою життя
Розділ 11. Християнство – найчисельніша світова релігія: етика мучеництва як антипод етиці щастя
Розділ 12. Іслам – релігія подвійних стандартів
Розділ 13. Пошуки нової релігійності: етнотрадиційні та неорелігійні рухи (Нью-Ейдж)
Розділ 14. Психологія релігії: релігійний фанатизм та релігійна толерантність

Законодавство про свободу віросповідань
Післяслово
Першоджерела святих писань
Загальна література, підручники та навчальні посібники

 

ПРО АВТОРА

Лозко́ Гали́на Сергі́ївна (нар. 3 лютого 1952 Єланець) — український філософетнологрелігієзнавець, засновниця Об’єднання рідновірів України, член НСПУ.

 

Освіта і трудова діяльність

 • 1969 р. — Київська середня школа № 140.
 • 1977 р. — філологічний факультетКиївського державного університету ім. Тараса Шевченказа спеціальністю філолог, викладач української мови і літератури;
 • 1996 р. — кандидат філософських наук (захист при відділенні релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України); тема кандидатської дисертації:«Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму»(спеціальність 09.00.11 — релігієзнавство);
 • 2007 р. — доктор філософських наук (захист при кафедрі релігієзнавства філософського факультетуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка); тема докторської дисертації:«Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті» (спеціальність 09.00.12 — українознавство).

Працювала у КПІ, Державній академії керівних кадрів освіти, КНУКіМКиївському університеті ім. Бориса Грінченка. Професор кафедри історії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили..

 

Сфера інтересів та головні наукові й педагогічні досягнення

 • Головна тематика наукової творчості— наукова реконструкція духовно-філософських основ української етнічної релігії, відродження давніх народно-релігійних традицій, обрядів, звичаєвості, морально-етичних цінностей.
 • Розробила та впровадила перший у незалежній Україні лекційний курс «Українознавство» (КПІ, 1990, програма, конспект лекцій «Вступ до українознавства»,1991 р. і навчальний посібник «Українське народознавство», 1995);
 • Актуалізувала в українському релігієзнавчому дискурсі поняття «етнорелігія» (монографія «Українське язичництво», 1994);
 • Автор першої в незалежній Україні монографії  «Етнологія України» (2001); розробка перших лекційних курсів «етнологія» та «етнокультурологія» (КНУКіМ, 1998—2000 рр.).
 • Вперше здійснила дослідження персонального архіву професораВолодимира Шаяна (Парламентська бібліотека Канади) та публікацію кількох його філософських праць в Україні та інших слов’янських країнах (Словенія, Росія).
 • Автор концепції європейського «етнорелігійного ренесансу» (монографії: «Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи», «Пробуджена Енея», 2006; докторська дисертація, 2007);
 • На основі астрономічних та фольклорно-етнографічних джерел започаткувала новий напрямок реконструкції язичницького календаря (монографія «Коло Свароже. Відроджені традиції», 2004, перевидання 2005, 2006);
 • Філологічні дослідження: укладач словника слов’янських антропонімів на 4 тисячі імен («Іменослов, імена слов’янські, історичні та міфологічні», 1998; «Рідні імена», 2011); здійснила фундаментальне текстологічне дослідження і літературний переклад Велесової Книги (зі словником давньослов’янської лексики на 8,5 тис. слів та релігієзнавчим коментарем) — книга за 10 років перевидавалася 6 разів (2002—2012).

Громадська та міжнародна діяльність

 1. Засновниця першої в Україні громади рідної віри (1993); офіційна реєстрація конфесії Об’єднання Рідновірів України (2001).
 2. З 1995 р. і донині видавець та головний редактор релігієзнавчого часопису «Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство» (видано 24 випуски); з 2003 р. видавець міжнародного вісника Родового Слов’янського віча «Слава!» (додаток до часопису «Сварог» — видано 10 випусків).
 3. 2002 р. — засновниця і ректор Української Духовної Академії Рідновірів (офіційна реєстрація в Державному комітеті України в справах релігій; діяльність на громадських засадах).
 4. З нагоди 10-ліття Незалежності України як голова ОРУ заснувала нагороду за успіхи у відродженні Рідної Віри Орден Святослава Хороброго (нагороджено 9 осіб, серед яких письменники, видавці, діячі української культури).
 5. У 2003 — одна з ініціаторів і засновників міжнародного культурного співробітництва «Родове Слов’янське Віче», що ставить за мету збереження і відродження рідних етнокультурних традицій слов’ян.
 6. Галина Лозко — учасниця багатьох радіо- та телевізійних передач про українську культуру (Радіо Культура, Берегиня, Київ, Четвертий універсал, Велесова криниця, І канал радіо (ведучий Богдан Жолдак), радіостанції «Ера», передач серії «Екологія душі», ТО «Промінь» — Мистецькі діалоги (ведучий Микола Єдомаха), Сніданок з 1+1, УТ-1, автор і учасник циклу передач «Коло Свароже» на ТВ Табачук (1997), учасник передач «Подвійний доказ», Новини 5-го каналу та багатьох інших.

 

 

Яндекс.Метрика