Яндекс.Метрика
видавництво Мандрівець >>

Боги і народи. Етносоціальний вимір

200 грн.

Боги і народи. Етносоціальний вимір. Курс релігієзнавства — Лозко Г. С.

У книзі висвітлено соціальні виміри релігії як етнокультурного феномена, показано взаємозв’язок етносу з його рідними світоглядними уявленнями й ментальністю, які досі справляють значний вплив на суспільство; подано основні відомості про етнічні та світові релігії; показано, що глибинні причини протиріч між народами можуть бути закладені в самих релігійних вченнях. Автор пропонує через наукові знання й культуру міжконфесійного діалогу долати суперечності та сприяти гармонізації суспільних відносин.
Для науковців, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться релігієзнавчими проблемами соціуму.

ЗМІСТ

Вступне слово

Частина І. ПЕРВІСНІ ТА ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

 1. Релігієзнавство як наукова галузь. Сутність та типологія релігії
 2. Первісні релігійні вірування та релігії давнього населення України
 3. Язичництво – етнічна релігія слов’ян
 4. Ведизм – спільна основа всіх етнічних релігій індоєвропейців
 5. Релігія Давнього Єгипту: унікальність і загадковість
 6. Еллінізм – релігія радості й щастя
 7. Релігія Римлян: пріоритет абстрактного над конкретним
 8. Релігії Китаю та Японії: національний ультраконсервавтизм
 9. Юдаїзм (іудаїзм) – релігія національної винятковості

Частина ІІ. СВІТОВІ ТА НОВІТНІ РЕЛІГІЇ

 1. Буддизм – перша світова релігія: зверхність етики смерті над етикою життя
 2. Християнство – найчисельніша світова релігія: етика мучеництва як антипод етики щастя
 3. Іслам – релігія подвійних стандартів
 4. Пошуки нової релігійності: етнотрадиційні та нерелігійні рухи (нью-ейдж)
 5. Психологія релігії: релігійний фанатизм а релігійна толерантність. Законодавство про свободу віросповідань

Післяслово

Першоджерела святих писань

Загальна література, підручники та навчальні посібники  

Вступне слово

Початок третього тисячоліття від Різдва Христового, або середина восьмого тисячоліття від Трипільської доби, ознаменований шаленими викликами глобальної цивілізації, яка зайшла в суперечність з національним буттям, простіше кажучи, радикально заперечила все етнічне. На наукових конференціях, присвячених проблемам релігієзнавства, доволі часто апелюють до популярного демократичного гасла: «Всі різні – всі рівні». Сучасне суспільство, що проголосило егалітаризм головною засадою своєї життєдіяльності, самоусвідомлює себе як спільноту вищою мірою справедливу й гуманну. Та чи справді такі загальноприйняті гасла відображають загальний стан суспільної свідомості й поведінки соціуму або хоча б його державно-адміністративних інституцій? Подібну утопію заперечували ще античні філософи, не кажучи вже про ближчі до нас часи. Та й нині поки що соціальної справедливості не очікується. Сучасна людина все частіше звертає свої погляди до неба, тобто намагається знайти втіху хоча б у релігії.

Далі читайте книгу Галини Лозко «Боги і народи».

Яндекс.Метрика