Яндекс.Метрика
Історія України >>
Історично-духовний шлях українців

Історично-духовний шлях українців

250 грн.

Історично-духовний шлях українців

Олександр Глушко

У книзі розповідається про багатотисячолітню історію українців і людства, про мудрість і духову віру наших пращурів. Особливу увагу приділено виникненню світових релігій. Проаналізовано ведичні й біблійні тексти та їхній вплив на людину. Також ідеться про багатовіковий розвиток української мови. Автор доводить, що саме в українському слові закладені давні літописи і міти, в його архетипі міститься споконвічна інформація як шлях до розгадок багатьох таємниць. Для широкого кола читачів.

ЗМІСТ

Передмова

Початок історії людства

Доба зледеніння і польодовиковий період

Україна – батьківщина індоєвропейців

Духовний світ оріїв-русинів-українців

Трипільці

Про українську мову та смислове значення деяких українських слів

Походи аріїв (оріїв) в інші землі

Життя сумерів у Месопотамії

Походи українців в інші землі

Хетська (гетська) держава в Малій Азії

Спітама Заратустра і його орійське походження

Походи оріїв до Індії та Ірану

Походи русинів до Китаю та історичні події в Малі Азії

Скити та фальшування історії греками

Етруски, пелаги і їхній вплив на Італію та Гецію

Кир

Персія, скіфо-перська війна

Будда. Арійське коріння Будди й буддизм

Історичний період від перемоги над Дарієм до царювання Александра Македонського

Александрр Македонський та Скитія

Кий

Виникнення та поширення християнства

Життя Риму в період зародження християнства

Скитія. Готія та занепад Риму

Активність готів. Життя Константинополя і Риму

Розпад Римської імперії на Західну  і Східну

Окупаційні походи та розселення скифів

Візантія. Спроби духовного підкорення Русі. Деякі духовно-космічні знання праукраїнців

Візантія у другій половині І-го тисячоліття

Київська Русь у ІХ столітті

Русь у Х столітті

Хто такі варяги?

Русь від Ігоря до Ольги

Святослав

Волхви й організація українського війська

Загибель Святослава і прхід до влади Ярослава

Окупаційні наступи на традиції й мову Русі з боку Візантіх

Князювання Ярополка і його війна з Володимиром

Князювання Володимира. Дохристиянський період

Хрещення Русі-України

Що написано в Біблії

Життя Русі (України) після хрещення

Останні роки князювання Володимира

Князювання Ярослава

Смерть Ярослава. Тріумвірат в управлінні державою

Князювання Святослава Ярославича

Князювання Всеволода Ярославича

Князювання святослава Ізяславича

Князювання Володимира Всеволодича (Мономаха)

Князювання Мстислава, Ярополка та Всеволода

Країна Моксель

Країна Моксель, фальшування історії

Похід Юрія Довгорукого на Русь

Князь Ростислав і його боротьба з Візантією та Андрєєм Суздальським

Україна пред приходом татаро-монгольської орди

Чингізхан і його похід на Русь

Русь перед вторгненням орд ханав Батия

Завоювання ханом Батиєм Ротово-Суздальщини та інших північних земель

Похід на Русь та Европу

Перші роки «монголотатарського іга»

Данило Галицький

Орда в середині ХІІІ ст. Боротьба Данила Галицького з ордою

Алєксандр Нєвский

Орда і Близький Схід

Християнська церква в союзі з ордою. Царювання хана Берке

Царювання хана Менгу Тімура

Царювання хана Талбуги й хана Тохтая

Царювання хана Узбека. Становлення Московського улусу

Життя Русі в першій половині ХІV ст.

Спільна діяльність Москви й орди. Князювання Івана Каліти

Панування Литви на українських землях та становлення Московського князівства за зразком орди

Розбрат та братовбивство в орді

Українсько-литовський період

Українська земля вабить завойовників

Князювання Дмитрія Донського і діяльність митрополитів

Зміцнення Польщі і волелюбність Новгорода

Переселення християнської частини орди до Московії

Литовсько-татарське протистояння і діяння митрополитів

Історичні процеси за часів князювання Втовта

Правління князя Василія Темного.

Падіння Візантії. Турки і становлення Московії

Знищення Візантії та великого Новгорода

Україна в ХV столітті

Привласнення Москвою назви «Русь»

Україна під владою Польщі. Поширення козацтва

Життя Московії в першій половині ХVІ століття

Україна у середині ХVІ століття. Дмитро  Вишневецький

Московія за часів Івана ІV Грозного

Україна в другій половині ХVІ століття

Русь (Україна) та Росія (Моксель) наприкінці ХVІ століття

Северин Наливайко і його боротьба

Лжедмитрії

Міхаіл Романов. Україна на початку ХVІІ століття

Україна за часів гетьмана Петра Сагайдачного

Україна в першій половині ХVІІ століття

Богдан Хмельницький. Україна до 1654 року

Московія напередодні Переяслава. Дух Московії

Переяславські події

Богдан Хмельницький і Україна після Переяслава

Іван Виговський. Війна з Московією

Попівство проти України

Україна за часів гетьманства Юрія Хмельницького

Україна за гетьманства Івана Брюховецького

Правобережний гетьман Петро Дорошенко і його боротьба за визволення України

Боротьба гетьмана Самойловича проти гетьмана Дорошенка

Гетьманство Івана Самойловича. Спроба Юрія Хмельницького визволити Україну

Початок гетьманства Івана Мазепи. Спроба писаря Іваненка звільнити Україну з московського ярма

Боротьба Мазепи за незалежність України

Україна після Полтавської битви. Пилип Орлик

Економічні відносини Московії та України

Україна на початку ХVІІІ ст.

Україна в середині ХVІІІ ст.

Післямова

Література

Яндекс.Метрика