Яндекс.Метрика
видавництво Альтернативи >>
На світанку історії

На світанку історії

57 грн.

На світанку історії.

Бунятян, Мурзін, Симоненко

Перший том 15-томного видання «Україна крізь віки» розкриває найдавніший період історії України — часи від кам’яного віку дл початків писемності включно. Висвітлюються найважливіші моменти життя предків сучасних українців.

Книга призначена для широкого кола читачів.

ЗМІСТ

 

Слово до читача

Передмова

Розділ І. ДОПИСЕМНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 1. Мисливці кам’яного віку
 2. Неоліт – доба великих зрушень
 3. Давні хлібороби та скотарі на території України

Розділ ІІ. НАРОДИ УКРАЇНИ ЗА СКІФСЬКИХ ЧАСІВ

 1. Населення України у передскіфські часи. Кіммерійці та їхнісусіди
 2. Основні етапи скіфської історії
 3. Географія Скіфії. Населення Скіфії та суміжних територій
 4. Господарство та соціальний устрій Скіфії
 5. Культура народів Скіфії

Розділ ІІІ. НАРОДИ УКРАЇНИ ЗА САРМАТСЬКОЇ ДОБИ

 1. Джерела виявлення сарматів та пізніх скіфів. Історія дослідження
 2. Походження сарматів та пізніх скіфів
 3. Політична історія сарматів та пізніх скіфів
 4. Соціально-політичний розвиток сарматів та пізніх скіфів
 5. Нарис етнічної історії сарматів та пізніх скіфів
 6. Сармати: життя, побут, релігія та мистецтво
 7. Життя, побут та духовна історія

ПЕРЕДМОВА

Життя кожного народу подібне до життя окремої людини – нард також у муках народжується, дорослішає, вбираючи життєдайні соки рідної землі, і, навіть зникнувши з арени історії, існує далі у своїх прийдешніх поколіннях. Саме тоиу ми є нащадками усіх наших попередників, які жили коли-небудь на нашій землі. Хай не завжди кревними, але щонайменше нащадками їхнього духовного та культурного багатства.

Зауважимо, що Україна з давніх давен є країною, де жили поруч і взаємодіяли різні за походженням та способом буття племена і народи. Зараз достеменно доведено що саме лісостепові райони України були прабатьківщиною якщо не всього слов’янства, то принаймні його східної гілки. Як свідчать дані мовознавства, формування слов’янського етносу відбувалося в безпосередньому оточенні іранського, фракійського та прабалтського населення.

На жаль, у багатьох випадках ми не знаємо навіть справжніх назв стародавніх народів – адже писемна історія України розпочалася лише в І тис. до Н.Х. тому наші знання про найдавніші часи ґрунтуються на висновках археологічної науки, яка вивчає «дитинство» людства за матеріальними залишками його колишнього буття – стародавніми поселеннями та курганами, знаряддями праці та зброєю, хатнім начинням і творами мистецтва.

Саме цьому величезному відтинку часу в минувшині України – від перших кроків людини на її теренах до початку писемної історії включно – присвячена ця книжка. У ній висвітлено найважливіші моменти життя наших предків, зокрема освоєння первісною людиною територі сучасної України, яскравий феномен трипільської культури, створеної першими хліборобами нашої землі, становлення та розвиток Великої Скіфії – першого державного утворення Східної Європи.

 

Занурені у свої повсякденні клопоти, ми часто вважаємо, що ці події віддалені від нас безоднею часу і не мають ніякого відношення до повсякдення. Навряд чи це так. Відомий історик Б.О. Рибаков якось підрахував, що від періоду останніх мамонтів у Східній Європі, згадуваних у слов’янських казках, до запису цих казок у ХІХ ст.. жило лише кілька сотень поколінь їх розповідачів. Погодьмося, що з цього погляду долі стародавніх народів стають нам набагато ближчими, а їхній вплив на гнашу духовність і національний характер набагато зрозумілішими.

Автори цієї книжки сподіваються, що вона сприятиме подальшому усвідомленню глибоких коренів та витоків нашої культурно спадщини.

Яндекс.Метрика