Яндекс.Метрика
видавництво Медицина >>
Нанонаука: медико-біологічні основи

Нанонаука: медико-біологічні основи

70 грн.

Нанонаука: медико-біологічні основи.

Чекман І.С.

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних досліджень з теоретичних і практичних основ нанонауки, яка вивчає зміни корпускулярно-хвильових властивостей нанорозмірних матеріалів, що відбуваються при переході від макро- до нанорозмірів. Детально проаналізовані більшість основних властивостей нанорозмірних частинок і матеріалів. На думку автора, переважання хвильових властивостей у наноматеріалах над корпускулярними зумовлює значну зміну їх фізико-хімічних властивостей, а також підвищення фізичної, механічної та біологічної активності. Не всі зазначені в монографії положення експериментально й клінічно підтверджені, деякі вимагають додаткового вивчення. Перспективні міждисциплінарні дослідження сприятимуть подальшому становленню наномедицини як науки.

Яндекс.Метрика