Яндекс.Метрика
видавництво Нова книга >>
Внутрішня медицина

Внутрішня медицина

260 грн.

Внутрішня медицина. Расін М. С.

Підручник складено у відповідності до “Програми з внутрішньої медицини”, затвердженої МОЗ України 26.06.2010 року для навчання за модульно-рейтинго- вою системою. У підручнику викладено сучасні дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактику хвороб внутрішніх ор- ганів, ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб. Підручник призна- чений для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних за- кладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів з підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів.

Яндекс.Метрика